Provozní doba - recepce

Pondělí 7-
21
Úterý 7- 21
Středa 7- 21
Čtvrtek 7- 21
Pátek 7- 21
Sobota 9- 21
Neděle 9- 21

 

 

 

 

Veleslavínova 6, 746 01 Opava
tel: +420 553 770 970, 725 045 190
e-mail: recepce@healthpark.cz

Úvodní stránka » O nás » Ochrana a zpracování osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů

 

Souhlasem uděluji společnosti Schöck-Wittek s. r. o., se sídlem Opava, Veleslavínova 240/8,

PSČ 74601, IČ: 26813521

 

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26562, jakožto správci souhlas k tomu, aby zpracovával mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail, PSČ, datum narození. Osobní údaje budou zařazeny do marketingové databáze za účelem průzkumu trhu a zasíláním informace o nových produktech, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou s tím, že mohu kdykoliv písemně na adrese správce požádat o ukončení zpracování uvedených údajů, vyjma údajů, které správce musí zpracovávat ze zákonných důvodů pro nezbytně nutnou dobu, případně za účelem plnění povinností správce či příjemce osobních údajů.

 

Souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán. Jsem informován o tom, že mohu požádat správce o informaci o zpracování mých osobních údajů a správce případně správcem pověřený zpracovatel, je povinen mně tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Správce údajů má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce či příjemce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce na jeho výše uvedené adrese o vysvětlení; dále mohu požadovat, aby správce odstranil či zajistil odstranění u příjemce takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude moje žádost podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce údajů této žádosti, má právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem. Postup podle věty první nevylučuje, abych se obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

Schöck-Wittek s. r. o.,

Veleslavínova 240/8, 746 01 Opava, Česká republika

Tel.: +420 553 770 970, E-mail: info@healthpark.cz

 

Adresa: Veleslavínova 6, 746 01 Opava | Tel: 553 770 970 | E-mail: recepce@healthpark.cz

profil na facebooku