Provozní doba - recepce

Pondělí 7:00
- 22:00
Úterý 7:00 - 22:00
Středa 7:00 - 22:00
Čtvrtek 7:00 - 22:00
Pátek 7:00
- 22:00
Sobota 9:00
- 22:00
Neděle 9:00 - 22:00

 

 

 

 

Veleslavínova 6, 746 01 Opava
tel: +420 553 770 970, 725 045 190
e-mail: recepce@healthpark.cz

Úvodní stránka » O nás » provozní řád

provozní řád

Provozní řád HEALTH PARK OPAVA
 
Pro Váš příjemný pobyt v našem wellness centru Vás žádáme,
o respektování níže uvedených pravidel a doporučení.
 
 
Šatní skříňky
- Obuv dávejte do botníků, které jsou k tomuto určené.
- Ve vlastním zájmu dbejte na to, aby skříňky byly vždy uzamčené.
- Náklady spojené s poškozením skříňky nebo zámku hradí její uživatel.
- Dbejte na čistotu ve skříňkách. Pokud dojde k jejich znečištění, obraťte se na personál 
  Health Parku.
  
Fitness
- Před použitím posilovacího stroje a kardio trenažéru si na dotykové plochy položte
  ručník,  který jste obdrželi na recepci při vstupu do Health Parku.
- V případě neznalosti používání jakéhokoliv stroje, požádejte o pomoc naše trenéry.
- V prostorách fitness používejte výhradně uzavřenou a čistou obuv.
- Neodhazujte činky a závaží z výšky na zem a nepokládejte je na čalouněné části strojů,
   používejte k tomuto tlumící desky.
- Volné váhy (činky a kotouče) po použití vracejte vždy na své místo.
- Prosíme, nepoužívejte magnesium a jiné podobné přípravky.
- Vstup dětí do 15 let je povolen jen za doprovodu rodičů a na jejich vlastní zodpovědnost.
  
Aerobní sál
- Ve vlastním zájmu choďte na cvičební lekce včas, abyste si případně nezpůsobili zranění
   vlivem nedostatečného procvičení a zároveň nerušili ostatní účastníky lekce.
- Při lekcích je zákaz používání mobilních telefonů.
- Na různé druhy cvičebních aktivit používejte vhodnou (sálovou) a čistou obuv.
  
Spa zóna
- V zájmu hygieny a bezpečí vás v těchto prostorách žádáme o používání plážové obuvi.
- Před vstupem do sauny, páry, bazénu a whirlpool se vždy prosím důkladně osprchujte.
- Nepoužívejte vlastní osušky a ručníky ve vnitřních prostorách saun.
- Pro každého návštěvníka je při vstupu na recepci zajištěn ručníkový servis.
- Holení, stříhání vlasů, pedikúra a manikúra jsou v těchto prostorách zakázány.
- Používání vlastních peelingů, olejů a dalších přípravků není povoleno.
- Používání aromatických přísad a olejů provádí pouze vyškolený personál Spa zóny.
- Skákání do bazénu a běhání v jeho okolí je zakázáno
- Dbejte prosím dalších pokynů personálu Spa zóny.
  
Všeobecná pravidla a doporučení
- Při cvičení doporučujeme používat trika s rukávem.
- Trénink provádějte výhradně v uzavřené, pevné a čisté sportovní (sálové) obuvi.
- V žádném případě nepoužívejte ke cvičení obuv, ve které jste přišli z venkovních prostor.
- Na strojích a s náčiním provádějte jen ty cviky, ke kterým jsou určeny.
- Zapůjčené ručníky a osušky vracejte na recepci Health Parku do příslušných košů.
- Bezprostředně před a během cvičení je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje.
- Ve všech prostorách Health Parku je zákaz kouření, konzumace vlastních jídel a nápojů.
- Health Park nezodpovídá za způsobenou škodu a ztrátu věcí na místech k tomu
  neurčených.
- Cenné věci neodkládejte v šatních skříňkách, ale využijte možnosti úschovy v trezoru
   na recepci Health Parku.
- Fitness a Spa zónu je nutné opustit 15 minut před zavírací dobou.
- Health Park nenese zodpovědnost za škody a úrazy, které si návštěvníci způsobí
  vlastní neopatrností nebo evidentním nedodržováním pokynů personálu HP.
- V případě nedodržování provozního řádu či nevhodného chování návštěvníka,
   může být tento vykázán personálem z prostor Health Parku bez možnosti vrácení peněz
   (a dále mu může být zakázán vstup do HP).
- Návštěvníci by v zájmu vlastní bezpečnosti měli pracovníky Health Parku seznámit
   se svými zdravotními obtížemi či aktuální indispozicí.
- V provozu Health parku se jedná o veřejný prostor, ve kterém hrozí některá nebezpečí
  jako zranění na posilovacích strojíchve fitness nebo uklouznutí na mokrém povrchu
  ve Spa zóně.Proto prosíme návštěvníky, aby dodržovali všechny výše uvedená
  upozornění, doporučení a běžné zásady slušného chování. Děkujeme!
- Tento provozní řád je platný od dne 1. října 2017.
 
Přejeme Vám příjemně strávené chvíle v HEALTH PARKU OPAVA.
Váš Health Park team
*** Vedení Health Parku si vyhrazuje právo možnosti změny a úpravy tohoto
provozního řádu.***

Adresa: Veleslavínova 6, 746 01 Opava | Tel: 553 770 970 | E-mail: recepce@healthpark.cz

profil na facebooku