Provozní řád

Šatní skříňky

 • Obuv dávejte do botníků, které jsou k tomuto určené.
 • Ve vlastním zájmu dbejte na to, aby skříňky byly vždy uzamčené.
 • Náklady spojené s poškozením skříňky nebo zámku hradí její uživatel.
 • Dbejte na čistotu ve skříňkách. Pokud dojde k jejich znečištění, obraťte se na personál Health Parku.

Fitness

 • Před použitím posilovacího stroje a kardio trenažéru si na dotykové plochy položte ručník, který jste obdrželi na recepci při vstupu do Health Parku.
 • V případě neznalosti používání jakéhokoliv stroje, požádejte o pomoc naše trenéry.
 • V prostorách fitness používejte výhradně uzavřenou a čistou obuv.
 • Neodhazujte činky a závaží z výšky na zem a nepokládejte je na čalouněné části strojů, používejte k tomuto tlumící desky.
 • Volné váhy (činky a kotouče) po použití vracejte vždy na své místo.
 • Prosíme, nepoužívejte magnesium a jiné podobné přípravky.
 • Vstup dětí do 15 let je povolen jen za doprovodu rodičů a na jejich vlastní zodpovědnost.

Aerobní sál

 • Ve vlastním zájmu choďte na cvičební lekce včas, abyste si případně nezpůsobili zranění vlivem nedostatečného procvičení a zároveň nerušili ostatní účastníky lekce.
 • Při lekcích je zákaz používání mobilních telefonů.
 • Na různé druhy cvičebních aktivit používejte vhodnou (sálovou) a čistou obuv.

Spa zóna

 • V zájmu hygieny a bezpečí vás v těchto prostorách žádáme o používání plážové obuvi.
 • Před vstupem do sauny, páry, bazénu a whirlpool se vždy prosím důkladně osprchujte.
 • Nepoužívejte vlastní osušky a ručníky ve vnitřních prostorách saun.
 • Pro každého návštěvníka je při vstupu na recepci zajištěn ručníkový servis.
 • Holení, stříhání vlasů, pedikúra a manikúra jsou v těchto prostorách zakázány.
 • Používání vlastních peelingů, olejů a dalších přípravků není povoleno.
 • Používání aromatických přísad a olejů provádí pouze vyškolený personál Spa zóny.
 • Skákání do bazénu a běhání v jeho okolí je zakázáno
 • Dbejte prosím dalších pokynů personálu Spa zóny.

Všeobecná pravidla a doporučení

 • Při cvičení doporučujeme používat trika s rukávem.
 • Trénink provádějte výhradně v uzavřené, pevné a čisté sportovní (sálové) obuvi.
 • V žádném případě nepoužívejte ke cvičení obuv, ve které jste přišli z venkovních prostor.
 • Na strojích a s náčiním provádějte jen ty cviky, ke kterým jsou určeny.
 • Zapůjčené ručníky a osušky vracejte na recepci Health Parku do příslušných košů.
 • Bezprostředně před a během cvičení je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje.
 • Ve všech prostorách Health Parku je zákaz kouření, konzumace vlastních jídel a nápojů.
 • Health Park nezodpovídá za způsobenou škodu a ztrátu věcí na místech k tomu neurčených.
 • Cenné věci neodkládejte v šatních skříňkách, ale využijte možnosti úschovy v trezoru na recepci Health Parku.
 • Fitness a Spa zónu je nutné opustit 15 minut před zavírací dobou.
 • Health Park nenese zodpovědnost za škody a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností nebo evidentním nedodržováním pokynů personálu HP.
 • V případě nedodržování provozního řádu či nevhodného chování návštěvníka, může být tento vykázán personálem z prostor Health Parku bez možnosti vrácení peněz (a dále mu může být zakázán vstup do HP).
 • Návštěvníci by v zájmu vlastní bezpečnosti měli pracovníky Health Parku seznámit se svými zdravotními obtížemi či aktuální indispozicí.
 • V provozu Health parku se jedná o veřejný prostor, ve kterém hrozí některá nebezpečí jako zranění na posilovacích strojích ve fitness nebo uklouznutí na mokrém povrchu ve Spa zóně.

Tento provozní řád je platný od dne 1. října 2017.

Přejeme Vám příjemně strávené chvíle v HEALTH PARKU OPAVA.
Váš Health Park team
*** Vedení Health Parku si vyhrazuje právo možnosti změny a úpravy tohoto provozního řádu.***