Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku

V souladu s platnou legislativou má každý zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. 

Postup při odstoupení od kupní smlouvy:

1.Vyplňte protokol, který najdete po přihlášení do uživatelské sekce nebo stáhnete tady. Jsou v něm všechny důležité údaje, které k vyřízení odstoupení potřebujeme (číslo účtu, atd.).

2.Vyplněný protokol vytiskněte a podepište. Protokol doručte společně se zbožím.

Zboží doručte na adresu:
Schöck – Wittek s.r.o.
Veleslavínova 240/8
746 01 Opava, Předměstí

Dárkové poukazy na e-mail:
recepce@healthpark.cz

Zásilku posílejte Českou poštou nebo jiným dopravcem s osobním doručováním. Zásilkovna nám bohužel balíček přímo na centrálu nedoručí.

3.Požadavek je zpravidla vyřízen do 10 ti pracovních dnů od přijetí zboží.

Nezapomeňte také dodržet tyto podmínky:

 • Zboží by nemělo být opotřebené
 • Nemůžete vrátit zboží upravené na přání zákazníka nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarávání
 • Zboží by mělo být kompletní (včetně příslušenství, návodu, atd.)
 • Zboží by nemělo být žádným způsobem poškozeno, včetně originálního obalu, je-li to možné
 • Poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující, vracené zboží by mělo být při přepravě pojištěno na částku odpovídající hodnotě zboží
 • Zboží nesmí být zasíláno na dobírku, takováto zásilka nemůže být z naší strany přijata!

Při splnění podmínek pro vrácení zboží vám kupní cenu zašleme zpět, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od přijetí odstoupení od smlouvy.

Jak postupovat při reklamaci

Postup při reklamaci zboží:

1.Vyplňte reklamační protokol, který stáhnete tady. Najdete na něm všechny důležité informace, které potřebujete pro bezproblémové vyřízení reklamace. Závadu popište co nejpodrobněji.

2.V protokolu uveďte i číslo bankovního účtu pro případ, že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné.

3.Vyplněný protokol vytiskněte a podepište.

4.Protokol vložte do zásilky nebo přiložte sken protokolu do přílohy e-mailu, která bude obsahovat reklamované zboží.

5.Spolu s protokolem reklamovaného zboží doporučujeme přiložit i kopii daňového dokladu - fakturyKomunikace se tak výrazně urychlí.

Zboží odesílejte na adresu:
Schöck – Wittek s.r.o.
Veleslavínova 240/6
746 01 Opava, Předměstí

V případě dárkového poukazu můžete využít e-mail:
recepce@healthpark.cz

Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, může být zasláno zpět.

Zboží můžete reklamovat také na našich provozovnách. 

Zásilku posílejte Českou poštou nebo jiným dopravcem s osobním doručováním. Zásilkovna nám bohužel balíček přímo na centrálu nedoručí.

Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba (např. zbožíznalec), který vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši.

Na zpracování reklamace máme 30 dní od doručení. - O výsledku reklamace Vás budeme informovat telefonicky nebo e-mailem.

Reklamační řád

 • Odpovědnost za vady zboží, záruka
  Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.
 • Minimální záruční lhůta
  Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.
 • Podmínky záruky
  Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.
 • Reklamace zboží
  Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.

Za vyřízení reklamace je odpovědný pracovník určený prodejcem, jehož jméno lze zjistit ze stránek prodejce. V případě problémů s reklamací můžete kontaktovat, kteréhokoliv zástupce provozovatele uvedeného na kontaktní stránce.